WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Engin Grup  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Kişisel veriler tabi olunan mevzuat uyarınca; Şirket içi ya da Şirket dışı iş ve işlemlerde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin sağlanması; Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesi; Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi; Şirket’imizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi; Şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi; Şirket’e ait Elektronik (internet/mobile vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; Kurumsal sürdürülebilirlik, yönetim, planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası; Kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uyulması; Talep edilen diğer hizmetlerin sunulabilmesi; gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu kapsamda www.engingruptr.comadresli web sitemizde temin edilen “ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, IP Adresi, Log Kayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

KataloglarE-Tahsilatiletişim